Objectius


    • Conèixer el significat i aplicació de la creativitat a l’empresa
    • Reconèixer i desenvolupar la pròpia capacitat de generar idees, de ser creatiu.
    • Saber aplicar la creativitat a diferents àmbits de l’empresa.