A través de l'eina del Mapa Mental presentem una estructura de continguts relacionats amb les diferentes habilitats, competències relacionades amb la creativitat.
Video "Les claus de la creativitat"
Programa de TVE La 2 "Redes"