En aquest apartat volem desenvolupar idees per fomentar, establir un clima creatiu a l'empresa. Per això apliquem les següents tècniques de creativitat.
  1. Brainstroming/Braingwritting, l'efectiva pluja d'idees
  2. 635, sis persones ofereixen tres idees en cinc minuts
  3. Flor de Loto, o creació d'agrupacions d'idees a partir de la pluja i el 635 però amb un sentit determinat; assemblança, cost, satisfacción, repetició, ...